• ‘St Oliver Plunkett (1625-1681) and Church Reform’, Intercom (November, 2012)